Memperkasakan Individu dan Perniagaan dengan Membina Kerjaya dan Masa Hadapan

Agensi Pekerjaan Mindanao

Perkhidmatan Dan Penyediaan Pembantu Rumah Terbaik Di Malaysia

Kami membekalkan perkhidmatan seperti berikut:

Agensi Pekerjaan Mindanao

Mengenai Kami

Agensi Pekerjaan Mindanao Sdn Bhd (Lesen JTKSM no. 1332) merupakan sebuah syarikat pembekalan pekerja domestik khususnya pembantu rumah terbaik di Malaysia. Kami pakar dalam menyediakan pembantu rumah berkaliber dan berkemahiran tinggi terutamanya dari Filipina.

Ditubuhkan pada 2023, agensi kami berkhidmat sebagai penghubung di antara majikan dan pembantu rumah. Pada masa kini, pembantu rumah kami boleh memenuhi dan menepati pelbagai jenis keperluan domestik.

Kenapa Pilih Kami

Connecting Employers and Employees

Penghubung Kepada Majikan Dan Pekerja

Berkhidmat sebagai pihak perantaraan di antara majikan dan pekerja tempatan dan antarabangsa.

Diverse Job Categories

Kepelbagaian dari segi Kemahiran

Ini termasuk perkhidmatan eksekutif, pentadbiran, perkeranian, domestik, pekilangan, perladangan, pembinaan, dan pekerjaan umum.

Job Seeker Registration

Mengutamakan Majikan Tempatan Di Malaysia

Pendaftaran murah dengan memberi keutamaan kepada majikan tempatan di Malaysia. Mematuhi perundangan di bawah Immigration Act.

Flexible Employer Types

Kepelbagaian Majikan

Memberi perkhidmatan yang memuaskan kepada majikan individu dan korporat.

Transparent Fee Structure

Struktur Yuran Yang Telus

Mematuhi terma dan syarat di bawah Private Employment Act dan semua keperluan oleh jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat.

Mindanao-Signboard

Agensi Pekerjaan Mindanao

Hubungi Kami